Cookies


Informace o zpracování a ochraně osobních údajů (GDPR)

Obchodní společnost FOR BABY, spol. s r.o. se sídlem Michelská 18/12a, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 25642651, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57400 (dále také jen „společnost“) jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech:

 • vedení dokumentace o zaměstnancích společnosti
 • v rámci provozování webu na internetové adrese https://www.infantino.cz/

Na společnost je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet emailem na adrese: forbaby@forbaby.cz nebo poštou na adrese: For Baby, spol. s r.o., Komerční park Nupaky 251 01 Nupaky 466 (Praha-Východ). Výše uvedenými způsoby je také možné se v relevantních případech na společnost obracet za účelem uplatnění následujících práv:

 • na informace a na přístup k osobním údajům (právo požadovat informace o svých osobních údajích uložených u společnosti, o jejich původu, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly předány a o účelu uložení osobních údajů.),
 • na opravu osobních údajů (pokud nejsou údaje fyzické osoby uložené u společnosti přesné či správné, může je jejich nositel kdykoliv nechat společností opravit),
 • na výmaz , případně omezení zpracování osobních údajů (výmaz svých osobních práv může fyzická osoba požadovat kdykoliv prostřednictví výše uvedených kontaktů společnosti. Osobní údaje budou zpravidla vymazány okamžitě, nejpozději však do jednoho měsíce po podání žádosti. Pokud by výmaz odporoval zákonným, smluvním, daňově-právním, obchodně-právním povinnostem uchovávání nebo jiným zákonem stanoveným důvodům, může být místo výmazu osobních údajů pouze omezeno jejich zpracování. V takovém případě obdrží dotčená osoba od společnosti sdělení. Po výmazu osobních údajů již není možné zajistit jejich nositeli k osobním údajům přístup),
 • na přenositelnost údajů (pokud fyzická osoba požaduje získat své osobní údaje, které zpracovává společnost, společnost osobní údaje předá jejich nositeli nebo jinému správci, kterého fyzická osoba označí, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,
 • a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na společnost obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Pro zajištění vedení dokumentace o zákaznících webu společnost zpracovává o fyzických osobách následující typy údajů, které jsou nezbytné pro vyřízení objednávky zákazníků: jméno a příjmení, kontaktní adresu pro doručení zboží, kontaktní telefonní číslo a kontaktní email.

Osobní údaje zákazníka mohou být zpracovávány těmito dalšími zpracovateli osobních údajů: účetní, IT specialista a právní zástupce.

Fyzická osoba má právo podat proti společnosti jako správci jeho osobních údajů stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).Soubory cookies

Co jsou soubory cookies?

Cookies jsou malé textové informace, které se ukládají na počítači klienta. Z bezpečnostních důvodů je ukládání všech souborů na klientovi zakázáno, cookies jsou jedinou omezenou výjimkou. Ukládají se někam do paměti internetového prohlížeče lze se na ně podívat přes možnosti prohlížeče. Lze je vypnout (zakázat ukládání) a smazat.

Jaké jsou typy souborů cookies?

 • nezbytné - slouží pro základní funkčnost webu
 • analytické - slouží pro měření návštěvnosti a různých statistik webu, jsou nezbytné pro zlepšování poskytováním služeb a zboží
 • remarketingové/inzertní - slouží k lepšímu cílení a personifikovaní reklam na webu (v obsahové síti)

Které soubory cookies využíváme?

Na našem webu využíváme následující typy cookies

 • Cookies nezbytné pro běh webu (např. identifikátor košíku, PHP session ID), cookies první strany
 • Cookies nezbytné zobrazení uživatelského rozhraní (např. cloudflare.com), cookies třetí strany
 • Cookies analytické společnosti Heureka, cookies třetí strany
 • Cookie Google Analytics - pro analytické účely, cookies třetí strany.
 • Cookies retragetingu Seznam.cz platformy Sklik, cookies třetí strany
 • Cookies Facebook Pixel pro reklamy a analytické účely, cookies třetí strany

Více o cookies Google

Jak Google používá informace z webu nebo aplikací, které používají naše služby?

Které soubory cookies můžeme vyžívat s udělením vašeho souhlasu?

 • Cookies pro inezreztní funkce Google Analytics pro remarketingové účely, cookies třetí strany
 • Cookies remarketingové Google AdWord, cookies třetí strany
 • Cookies Facebook Pixel pro reklamy, cookies třetí strany

Informování o používání cookies a udělení souhlasu 

 • Návštěvníci stránek jsou informování o používání souborů cookies přes informativní lištu
 • Pokračováním užívání webu souhlasíte s použitím cookies nezbytných pro běh webu a analytické účely
 • Bez výslovného souhlasu návštěvníka nejsou použity remarektingové nebo inzerentní cookies
 • Souhlas s použitím remarketingových cookies je proveden přes informativní lištu, přes tlačítko "uděluji souhlas".

Jak mohu zabránit ukládání souborů cookies?

Pokud si nepřejte používat soubory cookies, doporučujeme používat prohlížeč v anonymním režimu. Další možností je použít nástroj pro odhlášení používání souborů cookies společnosti Google. Nástroj můžete využít tools.google.com. Dále doporučujeme nástroj pro správu všech soboru cookies, který je k dispozici zde: youronlinechoices.com

Zásady ochrany osobních údajů v kontextu cookies

Shromážděné informace pomocí souborů cookies z našeho webu, nemohou být používány námi ani třetí stranou k přiřazení údajů umožňující identifikaci totožnosti nebo získání dalších údajů o klientovi.

Poskytnutí shromážděných informací třetím stranám

Některé soubory cookies shromažďují informace, které mohou být použity pro třetí strany. Na našem webu mohou být cookies využity službami:

 • Google Analytics (analytický nástroj)
 • Google AdWords (inzertní nástroj)
 • Heureka.cz (srovnávač cen)